Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Ανακοίνωση για τη διάθεση των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης


Έχουν εκδοθεί οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμμετείχαν με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α/Θμιας & Β/Θμιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών  (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση» (Ά επίπεδο - ΕΡΓΟ ΙΙ).  Οι ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης είχαν πραγματοποιηθεί κατά τις εξής περιόδους:


§         1η Περίοδος Πιστοποίησης από 27-1-2007 μέχρι 31-3-2007
§         2η Περίοδος Πιστοποίησης από 15-6-2007 μέχρι 15-7-2007
§         3η Περίοδος Πιστοποίησης από 15-2-2008 μέχρι 18-4-2008
§         4η Περίοδος Πιστοποίησης από 12-5-2008 μέχρι 20-7-2008
§         5η Περίοδος Πιστοποίησης από 18-8-2008 μέχρι 31-10-2008


Οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης θα αποσταλούν, μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προς διευκόλυνση των δικαιούχων εκπαιδευτικών έχει αναρτηθεί κατάλογος στη θέση «Νέα-Ανακοινώσεις» στην ιστοσελίδα:

  
www.eye-ypepth.gr/epimorfosi


Στον εν λόγω κατάλογο ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναζητήσει, με βάση τον Αριθμό Μητρώου του, την περιοχή στην οποία θα αποσταλεί η Βεβαίωση Πιστοποίησής του.
Οι Βεβαιώσεις είναι μοναδικές και δεν επανεκδίδονται. Η κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα αποφασίσει για τον τρόπο διάθεσης των Βεβαιώσεων. Θα πρέπει, πάντως, να παραληφθούν ενυπόγραφα από τους δικαιούχους ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους και για αποφυγή συνωνυμίας θα σημειώνεται ο Αριθμός Ταυτότητας.
Τα πιθανά προβλήματα θα συλλέγονται από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.