Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Κενές οργανικές θέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης σε ΚΕΔΔΥ

 

Στα πλαίσια της διενέργειας των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2010-2011, γνωστοποιούνται οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων και ΠΕ03 Μαθηματικών στα ΚΕΔΔΥ ως κατωτέρω:

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Β-ΘΜΙΑΣ ΣΕ ΚΕΔΔΥ.doc