Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Η ΔΑΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΔΑΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ