Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Ο νόμος που καταργεί ειδικότητες από ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ

Το νομοσχέδιο