Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

Αφαίρεση από ύλη του "Παρευξείνιου Ελληνισμού κατά το 19ο και 20ο αιώνα"


«Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός κατά το 19ο και 20ο αιώνα»

αφαιρείται  από την εξεταστέα διδακτέα ύλη του μαθήματος της Ιστορίας της Γ’ Λυκείου, της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, για το επόμενο σχολικό έτος

Ερώτημα από ΦΟΡΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΒΟΥΛΗ