Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

Πασοκικη (Α)συνέπεια

Το θυμάστε αυτό;
Καταργήθηκε στο νέο πολυνομοσχέδιο 
(άρθρο 31, παράγραφος 6) !!!