Σάββατο, 7 Αυγούστου 2010

Αναλυτικά, τα σταθερά μόρια, τα μόρια από τη συνέντευξη και τα ολικά μόρια για κάθε υποψήφιο διευθυντή εκπαίδευσης στο ΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου

Τα σταθερά μόρια είχα ανακοινωθεί στις 17/07/2010. Τα τελικά μόρια ανακοινώθηκαν χθες. Ο βαθμός συνέντευξης, με άριστα το 15, είναι η διαφορά ολικών μορίων, μείον τα σταθερά. Με παύλα οι υποψήφιοι που δεν προσήλθαν στη συνέντευξη.

Α.Μ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΑΘΕΡΑ  ΜΟΡΙΑ ΣΥΝENTΕΥΞΗ ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
138724 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ04.01 20,63 10,17    30,80
177186 ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ12.08 18,46 15,00    33,46
148129 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ01.00 18,39 12,67    31,06
151164 ΝΙΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 16,89 8,67    25,56
128536 ΝΤΟΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ04.01 16,76       —
160766 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ09.00 16,26 9,67   25,93
159521 ΡΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02.00 15,52 12,33   27,85
904253 ΒΛΑΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02.00 15,28    —
127771 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03.00 14,44 13,67    28,11
168518 ΧΑΜΟΥΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ13.00 13,9     —
167067 ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ19.00 12,4 14,35    26,75
157391 ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ09.00 11,89    —
163525 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ17.03 9,52 12,33    21,85
156785 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 6,76 8,00    14,76