Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Προκηρύσσεται η θέση του διευθυντή στο γυμνάσιο Καλυθιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Προκηρύσσεται η πλήρωση με επιλογή της θέσεως Διευθυντή του Γ/σίου Καλυθιών και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στους πίνακες κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών αλλά και όσοι δεν ανήκουν στους πίνακες και το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση της θέσεως για το υπόλοιπο της θητείας, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 3848/2010.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση (αυτοπροσώπως στα Γραφεία της Δ.Ε. Ν. Δωδ/σου ή με φαξ στο 22410-55850) για την πλήρωση της θέσεως μέχρι την Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2010.