Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Ποιο σχέδιο προγράμματος επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας για τις τρεις τάξεις του Λυκείου – Δείτε τι προτείνεται για τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής σε κάθε τάξη

 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Το σχέδιο προγράμματος για τη Β και τη Γ Λυκείου

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν το σχέδιο προγράμματος στη Β και στη Γ Λυκείου το οποίο επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό κάθε μαθητής στη Β και στη Γ Λυκείου είναι υποχρεωμένος να πάρει:

Α. 12 ώρες υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία είναι συγκεκριμένα: Νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία (6 ώρες), Αγγλικά (3 ώρες), Φυσική Αγωγή (3 ώρες)

Β. 21 ώρες μαθήματα επιλογής

Υπάρχουν έξι ομάδες μαθημάτων οι οποίες περιέχουν τρίωρα μαθήματα (βασικό επίπεδο) και εξάωρα μαθήματα (υψηλό επίπεδο). Ο μαθητής υποχρεούται να επιλέξει:

-

ένα εξάωρο μάθημα (υψηλό επίπεδο) από όποια ομάδα μαθημάτων επιθυμεί (εφόσον η ομάδα διαθέτει εξάωρο μάθημα) και

-

ένα τρίωρο μάθημα (βασικό επίπεδο) από κάθε μία από τις υπόλοιπες ομάδες

Γ. 2 ώρες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα

Να δώσουμε ένα παράδειγμα.

Ο μαθητής διδάσκεται οπωσδήποτε τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα (Νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, αγγλικά, φυσική αγωγή), μία δραστηριότητα και π.χ. αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία, μαθηματικά βασικού επιπέδου, περιβαλλοντικές επιστήμες, Ευρωπαϊκή ιστορία, γαλλικά, θέατρο και κινηματογράφος

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (12 ΩΡΕΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (21 ΩΡΕΣ)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (2 ΩΡΕΣ)

1.Νέα Ελληνική γλώσσα και Λογοτεχνία (6 ώρες)

Ένα εξάωρο μάθημα από ομάδα μαθημάτων (βλέπε στον επόμενο πίνακα)

Δραστηριότητα ευαισθητοποίησης σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα (2 ώρες)

2.Αγγλικά (3 ώρες)

Ένα τρίωρο μάθημα από κάθε μία από τις υπόλοιπες ομάδες μαθημάτων

3.Φυσική Αγωγή

(3 ώρες)

1. ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

5. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1.Αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία (6 ώρες)

1.Μαθηματικά υψηλού επιπέδου (6 ώρες)

1.Φυσική (6 ώρες)

1.Οικονομία (6 ώρες)

1. Λατινικά (6 ώρες)

1. Εικαστικά (3 ώρες)

2.Αρχαία ελληνική γραμματεία (3 ώρες)

2.Μαθηματικά βασικού επιπέδου (3 ώρες)

2.Χημεία (3 ώρες)

2.Οικονομία (3 ώρες)

2. Γαλλικά (3 ή 6 ώρες)

2. Μουσική (3 ώρες)

3.Αρχαία ιστορία (3 ώρες)

3.Βιολογία (3 ώρες)

3. Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες (3 ώρες)

3. Γερμανικά (3 ή 6 ώρες)

3. Θέατρο και κινηματογράφος (3 ώρες)

4.Ιστορία των ιδεών (3 ώρες)

4. Περιβαλλοντικές επιστήμες (3 ώρες)

4. Ευρωπαϊκή ιστορία (3 ώρες)

4. Ισπανικά (3 ή 6 ώρες)

5.Ψυχολογία (3 ώρες)

5. Ιταλικά

(3 ή 6 ώρες)

6. Αρχές ηθικής και φιλοσοφίας (3 ώρες)

7. Θρησκευτικά (3 ώρες)

Μία εκδοχή του σχεδίου του υπουργείου Παιδείας για την Α Λυκείου

http://www.alfavita.gr/artro.php?id=10850