Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Από αύριο οι αιτήσεις για 8.290 θέσεις

 

Ρεπορτάζ:esos.gr

Από αύριο 1η Νοεμβρίου μέχρι και 10 Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μία από τις συνολικά 8.290 οι θέσεις για το ακαδ. 'ετος 2011-12 , εκ των οποίων 4.200 θέσεις για τα προπτυχιακά προγράμματα ,3.500 για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 210 για ΑΜΕΑ και 350 θέσεις αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς των ΤΕΙ.Αναλυτικότερα οι παρεχόμενες θέσεις φοιτητών κατανέμονται ανά πρόγραμμα σπουδών, ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2011-2012

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εκπαίδευση Ενηλίκων 160

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας 100

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 90

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 70

Σπουδές στην Εκπαίδευση 380

Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία 90

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διασφάλιση Ποιότητας 270

Διαχείριση Αποβλήτων 120

Διαχείριση Τεχνικών Έργων 190

Κατάλυση και προστασία του περιβάλλοντος 45

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά 60

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών 120

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα 150

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής 90

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων 100

Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική 60

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές 90

Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού 60

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 270

Διοίκηση Μονάδων Υγείας 210

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. 30

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων 240

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 120

Τραπεζική 280

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα 60

Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα 45

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ:3.500

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 800

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 800

Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός 100

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πληροφορική 1000

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 500

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1000

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ:

4.200

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

7.700

ΣΥΝ 210 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ