Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ανακοίνωση της ΔΔΕ Δωδεκανήσου

 

Σχετικά με τη ψηφοφορία της 3ης Νοεμβρίου 2010 για ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΔΕ υπενθυμίζουμε ότι τα ψηφοδέλτια για ΠΥΣΔΕ είναι λευκού χρώματος, για ΑΠΥΣΔΕ μπλε χρώματος και για ΚΥΣΔΕ πράσινου χρώματος.

Δεν υπάρχει λευκό ψηφοδέλτιο.

Η σταυροδοσία γίνεται ως εξής: μέχρι 2 σταυροί για κάθε ένα από τα παραπάνω τρία ψηφοδέλτια (ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ).

Τα ψηφοδέλτια για ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ καταλήγουν σε τρεις διαφορετικές κάλπες.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή βγάζει τα αποτελέσματα τα οποία καταγράφει στο πρακτικό ψηφοφορίας, υπογράφουν όλα τα μέλη, τα διαβιβάζουν με fax και τα ανακοινώνουν προφορικά (δια τηλεφώνου στο 22410 55826 και 22410 55839) στη Νομαρχιακή Επιτροπή με έδρα τη ΔΔΕ Δωδ/σου. Στη συνέχεια αποστέλλει ταχυδρομικά την επόμενη ημέρα στη ΔΔΕ Δωδ/σου (Γεωργίου Μαύρου, αρ 1, 4ος όροφος, υπόψη Ιωάννη Παπαδομαρκάκη, Προέδρου Νομαρχιακής Επιτροπής, ΡΟΔΟΣ, 85100) α) τα ψηφοδέλτια, β) τους φακέλους και γ) τα πρακτικά της ψηφοφορίας.

Εφιστούμε την προσοχή στην εφορευτική επιτροπή ότι οι φάκελοι πρέπει να είναι σφραγισμένοι με σφραγίδα του σχολείου και μονογραφή.

Η Αρίθμηση των σταυρών θα αναγράφεται στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου και θα μονογράφεται, όπως επίσης θα μονογράφονται και οι σταυροί των υποψηφίων.

Ο Διευθυντής ΔΔΕ Δωδ/σου