Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ: Αναζητείται λύση

Απάντηση έδωσε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, στη Βουλή, με αφορμή επιστολή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας

- Έχει συγκροτηθεί άτυπη επιτροπή εξέτασης των εν λόγω μετατάξεων. Στην προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησαν οι μετατάξεις αυτές, διατυπώθηκαν προτάσεις και στην ανωτέρω άτυπη επιτροπή εξέτασης του θέματος. Οι εν λόγω προτάσεις είναι υπό εξέταση προκειμένου να βρεθεί μια δίκαιη, ορθή και ωφέλιμη λύση, στο πλαίσιο της νομιμότητας, ενώ έχει ήδη διενεργηθεί έλεγχος της μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση υποχρεωτικής μετάταξης.

- Οι υποχρεωτικές μετατάξεις πραγματοποιήθηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου82 ν.4172/2013 και μέχρι σήμερα μετατάχθηκαν 3.655 εκπαιδευτικοί από τη Β/θμια στην Α/θμια. Από την έκδοση της πρώτης απόφασης μετατάξεων υπήρξαν διαμαρτυρίες, ενστάσεις αι δικαστικές προσφυγές των εκπαιδευτικών για τη διαδικασία αυτή και παρά τις διορθωτικές προσπάθειες που έγιναν το πρόβλημα δεν έχει λυθεί.

- Σημειωτέον ότι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα έξι φάσεις μετατάξεων και έχουν εκδοθεί συνολικά δέκα υπουργικές αποφάσεις και μάλιστα έχουν υποβληθεί ενστάσεις και κατατεθεί δικαστικές προσφυγές ακόμα και μετά και τις τελευταίες μετατάξεις που πραγματοποιήθηκαν (ΦΕΚ 1780/Γ).

- Επιπλέον, οι εν λόγω μετατάξεις δημιούργησαν εκτός των άλλων πρόβλημα στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 που ήδη υφίσταντο στην Α/θμια καθώς μετατάχθηκαν στην Α/θμια εκπαιδευτικοί της Β/θμιας. Στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος έγινε σύσταση θέσεων σε συγκεκριμένους κλάδους (ΦΕΚ 1719/Β/17-08-2015). Επί των θέσεων αυτών πραγματοποιήθηκαν οι μεταθέσεις έτους 2014-15, διαδικασία κατά την οποία μετατέθηκαν 946 εκπαιδευτικοί της Α/θμιας, επιλύοντας εν μέρει το πρόβλημα.