Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Σχετικά με την μετακίνηση καθηγητών στα ΙΕΚΜετακινούν συναδέλφους χωρίς αίτησή τους, χωρίς αίτηση των εκπαιδευτικών

Αυταρχική απόφαση της νέας μνημονιακής κυβέρνησης

Επειδή τα ΙΕΚ έχουν καθυστερήσει να λειτουργήσουν οι συνάδελφοι θα αναγκαστούν από τις διευθύνσεις στα ΙΕΚ να συμπληρώσουν τις χαμένες ώρες του εξαμήνου του ΙΕΚ σύμφωνα με το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των ΙΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι θα διδάξουν πολλές περισσότερες ώρες από το προβλεπόμενο ωράριό τους.

Καταγγέλλουμε την πολιτική των περικοπών, των συγχωνεύσεων, της κατάργησης των ολιγομελών τμημάτων που ακολουθεί το υπουργείο παιδείας, επιδιώκοντας να δημιουργήσει πλεονάσματα καθηγητών για να καλύψει την ανεπάρκεια των διορισμών.  Είναι μια τακτική της οποίας οι συνέπειες αποτυπώνονται στην υποβάθμιση των μορφωτικών διαδικασιών μέσα  στις τάξεις αλλά και στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

- Καμία διάθεση στα ΙΕΚ εκπαιδευτικών της Β/θμιας, υποχρεωτικά, χωρίς αίτησή τους.  

- Διατήρηση όλων των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων που ισχύουν στη Β/θμια Εκπ/ση (ωράριο, άδειες, διακοπές, κ.ά.) για όσους συναδέλφους επιλέξουν να μετακινηθούν στα ΙΕΚ.