Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Γυμνάσιο- Λύκειο σχολική χρονιά 2010-2011: Νέα Βιλβλία και διορθωμένα βιβλία


Τα περισσότερα βιβλία μένουν ίδια. Σε ορισμένα "λυσάρια" του λυκείου έχουν γίνει εκτεταμένες διορθώσεις, καθώς και στα βιβλία Έκφρασης-Έκθεσης και Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Γ Λυκείου. Τέλος, υπάρχουν κάποια καινούργια τετράδια και βιβλία στο γυμνάσιο, κυρίως σε θέματα ξένων γλωσσών. 

Αναλυτικά: