Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Πραγματοποιήθηκαν μόνο τα 2/3 των περσινών μεταθέσεων

Οι έγκυρες αιτήσεις για μεταθέσεις που υποβλήθηκαν για το 2010 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανήλθαν σε 15.615. Από τις παραπάνω αιτήσεις ικανοποιήθηκαν 3.919 (ποσοστό 25,09%). Το 2009 οι αιτήσεις  ήταν 16.192. Από τις παραπάνω αιτήσεις ικανοποιήθηκαν 5.946 (ποσοστό 36.72%).