Παρασκευή, 2 Απριλίου 2010

Ω, Νεκρέ, Γυμνέ και Θεού Ζώντος Λόγε...