Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

Διορισθέντες και κενά νεοδιόριστων στο ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου ανά περιοχή διορισμού και ειδικότητα


Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε συγκριτικούς πίνακες με τον αριθμό των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και το πλήθος των διατιθέμενων κενών για την τοποθέτησή τους ανά περιοχή διορισμού και ανά ειδικότητα.
Με τους πίνακες αυτούς, μπορεί να γίνει μία πρώτη εκτίμηση για πιθανές υπεραριθμίες ή ελλείψεις εκπαιδευτικών.

https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AgJo-G4xwdnLdGh2endyM3U1VjlmVjBaSnZhZkR5V2c&hl=en