Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Δεκτοί και οι πρόσφυγες στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου : Συριακής ή άλλης υπηκοότητας προσφύγων, αιτούντων άσυλο στις ελληνικές αρχές.

ΑΘΗΝΑ 30/07/2015

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με απόφαση του πρύτανη, καθηγητή Στέφανου Γκρίτζαλη και κατόπιν εισήγησης του πρώην πρύτανη Θεμιστοκλή Λέκκα, ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συζήτησε το θέμα της εγγραφής σε Τμήματα του Ιδρύματος των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα.

Στόχος να υπάρξει άμεσα νομοθετική πρόβλεψη για κατ' εξαίρεση εισαγωγή προσφύγων φοιτητών και φοιτητριών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφάσισε τη σύνταξη επιστολής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με το θέμα της εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου συριακής ή άλλης υπηκοότητας προσφύγων, αιτούντων άσυλο στις ελληνικές αρχές.


Επίσης με επιστολή στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ζητά ειδική νομοθετική ρύθμιση για την κατ' εξαίρεση εισαγωγή προσφύγων ως φοιτητών και φοιτητριών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πέραν του ποσοστού που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εισαγωγή των αλλοδαπών-αλλογενών φοιτητών και φοιτητριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας, με απλούστευση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών εισαγωγής σε ΑΕΙ, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών εκπατρισμού τους.

«Με δεδομένη την πρόσφατη αύξηση του αριθμού των αιτούντων άσυλο, εν δυνάμει προσφύγων από τη Συρία, στα νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου, καθώς και την μακρά εμπειρία του Πανεπιστημίου Αιγαίου από τη λειτουργία του σε περιοχή σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί να στηρίξει κοινωνικούς μηχανισμούς που θα συμβάλουν στη δημιουργία πολιτικών και δράσεων για την ευνοϊκότερη υποδοχή, αποδοχή, συνύπαρξη και αλληλεπίδραση των παραπάνω ομάδων πληθυσμού με την ελληνική κοινωνία, παρέχοντας παράλληλα σημαντικό ανθρωπιστικό έργο» λέει, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Στέφανος Γκρίτζαλης.

Παράλληλα, συνεχίζει, «οι ενέργειες και δράσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτό μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία μιας νέας συνιστώσας της συνολικής αναπτυξιακής πολιτικής για τη χώρα, με πολιτικά, πολιτιστικά και οικονομικά οφέλη. Σημειώνεται δε, ότι η παροχή ανθρωπιστικής στήριξης προς όσους και όσες καταφεύγουν στη χώρα μας αναζητώντας σωτηρία από πολέμους και εγκλήματα που λαμβάνουν χώρα στα εδάφη τους, συνάδει με τις ανθρωπιστικές αρχές του παγκόσμιου πολιτισμού, συμβάλλει στην αμοιβαία γνώση και κατανόηση των πολιτισμών σε ένα περιβάλλον διαπολιτισμικό, ενισχύει την πολιτιστική και κοινωνική αειφορία όχι μόνο των νησιών του Αιγαίου, αλλά και της Ελλάδας και της Ευρώπης».

Και ο κ. πρύτανης καταλήγει σημειώνοντας: «το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λόγω της γεωγραφικής του θέσης και των γνωστικών αντικειμένων του μπορεί να αποτελέσει φορέα εκπαίδευσης που θα απευθύνεται σε όλη τη γειτονική ανατολική και μεσογειακή κοινότητα, υποδεχόμενο φοιτητές και φοιτήτριες από τις περιοχές αυτές, με πολλαπλά και μείζονα οφέλη τόσο για την περιοχή του Αιγαίου, για τις κοινωνίες προέλευσης των φοιτητών και φοιτητριών, αλλά και για την Παιδεία, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό γενικότερα».