Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Στο βιογραφικό Περιφερειακού Διευθυντή:Άρνηση συμμετοχής στην εφαρμογή του θεσμού της αυτοαξιολόγησης, σύμφωνα με δημοσίευμα τους ESOS

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, ανάρτησε στον ιστότοπο της ΠΔΕ το Βιογραφικό του, στο οποίο μεταξύ των προσόντων και δραστηριοτήτων του αναφέρει τα εξής:


“Άρνηση συμμετοχής στην εφαρμογή του θεσμού της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) του σχολείου σύμφωνα με την πράξη 34η/31-10-2014 του Συλλόγου διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Κοζάνης”.Αυτό σημαίνει ότι ο Περιφερειακός Διευθυντής ως εκπαιδευτικός τότε αρνήθηκε την εφαρμογή νομοθεσίας και τώρα  θα εγκαλεί τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν τις αποφάσεις και τις  εγκυκλίους της νυν πολιτικήςηγεσ
ίας του υπουργείου Παιδείας.


Το βιογραφικό από το ESOS (ανάρτηση της  31/07/2015)


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου:


 


 1. Όνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 2. Επώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Ημερομηνία Γέννησης: 30/05/1961
 4. Τόπος Γέννησης: Δ.Δ. Τριγωνικού Δήμου Σερβίων Π. Κοζάνης
 5. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τρία παιδιά
 6. Κάτοικος: Δ.Δ. Λευκόβρυσης Δήμου  Κοζάνης


 


 


 


Τίτλοι σπουδών:


 


 1. Βασικός Τίτλος Σπουδών


 


 1. Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
        Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
        Τμήμα: Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
   


 1. Δεύτερο Πτυχίο
   


 1. Επί Πτυχίω στο τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων
 2. Σχολή: Διοίκησης και οικονομίας
        Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
        Τμήμα: Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων
   
   


 1.  Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Πιστοποιημένη επιμόρφωση Επιπέδου 1:
   


 1. Πιστοποίηση 1ου Επιπέδου
   
   
   
   


Εκπαιδευτική Υπηρεσία:


 


 1. Ημερομηνία διορισμού και ΦΕΚ διορισμού στον κλάδο και την ειδικότητα που υπηρετεί σήμερα:


 1. Ημερομηνία διορισμού: 30/8/1995
 2. ΦΕΚ διορισμού: 184


 


 1. Κλάδος / Ειδικότητα (κωδικός και λεκτικό):


 1. ΠΕ11 / ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


 


 1. Συνολική προϋπηρεσία (διάρκεια και φορέας στον οποίο έχει διανυθεί):


 1. Διάρκεια: 23 ΕΤΗ / 9 ΜΗΝΕΣ /  18  ΗΜΕΡΕΣ
 2. Φορέας: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Νομού Κοζάνης


 


4.  Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία  (διάρκεια και φορέας στον οποίο έχει διανυθεί):


1989-1990   4o ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ


 1990-


 


Άσκηση καθηκόντων ευθύνης:


 


 1. Υποδιευθυντής σχολικής μονάδας


 1. Από:  27/12/2007  Έως: 30/07/2011  Υποδιευθυντής του 2ου Γυμνασίου Κοζάνης
 2. Από:  7/10/2011   Έως και σήμερα: Υποδιευθυντής του 2ου Γυμνασίου Κοζάνης
   


 1. Τακτικό Αιρετό Μέλος του (ΑΠΥΣΔΕ) Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Μακεδονίας


 1. Για την ημερολογιακή περίοδο 1-01-2013 μέχρι 30-12-2014 σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ Απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Δ.  Μακεδονίας 
 2. Για την ημερολογιακή περίοδο  1-01-2015 μέχρι 30-12-2016
  σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ.:απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Δ.  Μακεδονίας 
   


 


      ΑΕΕ της σχολικής μονάδας


 


Άρνηση συμμετοχής στην εφαρμογή του θεσμού της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου  (ΑΕΕ) του σχολείου σύμφωνα με την πράξη 34η/31-10-2014 του Συλλόγου  διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Κοζάνης.


 
Επιμόρφωση:


 1. Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης


Τίτλος / αντικείμενο προγράμματος επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης:


 


 1. «Ευρωπαϊκή Διάσταση και Ευρωπαϊκά Προγράμματα για Εκπαιδευτικούς»                                                                                                                                             Από: 12/05/1997 Έως: 30/06/1997. Διάρκεια: (36 ώρες)                                                                                                                                                                                                                                                           Διοργανωτής: Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Κοζάνης
 2. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας &  των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»                                                                                                                    Από:10/09/2002 Έως: 31/10/2002. Διάρκεια: (48 ώρες)                                                                                                                                                                                                                                                           Διοργανωτής: Επιτροπή Επιμόρφωσης Νομού Κοζάνης
 3. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα <<Εκπαιδευτικό Management>>,  διάρκειας 182 ωρών (αντίστοιχη με 26 μέρες επιμόρφωσης).
  Βεβαίωση Πιστοποίησης  (Από 12/03/- 18/06/2012)
  Διοργανωτής: Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης - ΑΔΕΔΥ
 4. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα << ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ>> διάρκειας 84 ωρών ( αντίστοιχη με 12 ημέρες επιμόρφωσης).
  Βεβαίωση πιστοποίησης (Από 05/10/2012 έως 15/12/2012)
  Διοργανωτής: Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ
   
 5. Διάλεξη σε θέματα Ευρωπαϊκής ενοποίησης για εκπαιδευτικούς λειτουργούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δυτικής Μακεδονίας
  Από 5 έως 6 Απριλίου 2003
  Διοργανωτής: Ευρωπαϊκό κέντρο επικοινωνίας πληροφόρησης και πολιτισμού.(ΕΚΕΠΠ)
 6. «Πρώτες Βοήθειες»                                                                                                                    Ιανουάριος 2009. Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα Πρώτων Βοηθειών.                             Διάρκεια:  (14 ώρες)                                                                                                                                                                                                                                                           Διοργανωτής: Γραφείο Αγωγής Υγείας Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κοζάνης
   
 7. «Βασικές δεξιότητες στη Χρήση των ΤΠΕ»                                                                                                    Από: 02/11/2009 Έως: 13/11/2009. Πρόγραμμα Κατάρτισης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Διοργανωτής: Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης


 
 


 


 


Γενική Επιστημονική και εκπαιδευτική δράση


 
Συγγραφικό και ερευνητικό έργο (βιβλία, άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζονται με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα


 


 1. 1997 – 1998                                                                                                                                               Έρευνα και καταγραφή με τίτλο «Παραδοσιακά τραγούδια της περιοχής των Καμβουνίων».  Παραγωγή cd σε συνεργασία με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Κοζάνης και τον Πολιτισμικό Πνευματικό όμιλο Τριγωνικού Kοζάνης.   
 2. Προπονητής  Ακαδημιών Ποδοσφαίρου
    2007 -2011                                                                                                                                                                                                                                                        


 


 1. Οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του/της εισηγητή/-τριας, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του/της επιμορφωτή/-τριας:


Θέμα / αντικείμενο σεμιναρίου / συνεδρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος:


 1. 1997 – 1998                                                                                                                                               Συμμετοχή σε πρόγραμμα κινητικότητας του ΕΠΕΑΚ με τίτλο «Προστασία χλωρίδας και πανίδας της Πίνδου», ως υπεύθυνος του συντονιστικού σχολείου Κλείτου Κοζάνης                                                             Διοργανωτής: ΥΠΕΠΘ – Γραφείο Κινητικότητας
 2. 2003 – 2004                                                                                                                                                Συμμετοχή στο πλαίσιο του Παρεμβατικού Προγράμματος «Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την προώθηση της Ισότητας των δυο Φύλων» με τίτλο «Φύλο και Εργασία» ως εκπρόσωπος του συντονιστικού Σχολείου, του 2ου Γυμνασίου Κοζάνης                                                                                                          Διοργανωτής: Κ.Ε.Θ.Ι. σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων


 1. Πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία:


 1. 2003 – 2004                                                                                                                                             Συμμετοχή σε πιλοτικό πρόγραμμα με θέμα: «Διερεύνηση της ευέλικτης ζώνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»                                                                                                     Διοργανωτής: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
 2. 2003 – 2004                                                                                                                                             Συμμετοχή σε πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα: «Διαδρομή στη μουσική παράδοση των Καμβουνίων»                                                                                                                                   Διοργανωτής: Τμήμα Πολιτιστικών Καλλιτεχνικών Θεμάτων Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κοζάνης
 3. Απασχόληση στην Επιτροπή Πρακτικής Δοκιμασίας για τα ΤΕΦΑΑ τα
 4. έτη: 2004, 2006, 2008, 2011


 


 


 


 1. Παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδρίων
   


 1. «Σεμινάριο Προπονητών Καλαθοσφαίρισης»                                                                                                           Από: 26/08/1987 Έως: 27/08/1987. Διήμερο Σεμινάριο                                                                                                                                                                                                                                                            Διοργανωτής: Δήμος Κοζάνης
 2. «Εισαγωγή και Ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»                                                                                                           Από: 22/02/1991 Έως: 23/02/1991. Διήμερο Σεμινάριο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Διοργανωτής: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
 3. «Σχολική Φυσική Αγωγή και Άσκηση για όλους»                                                                                                           Από: 22/05/1991 Έως: 24/05/1991. Διεθνές Συμπόσιο Φυσικής Αγωγής                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Διοργανωτής: Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΕΠΦΑ)
 4. «Εισαγωγή του ποδοσφαίρου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»                                                                                                           Από: 13/12/1991 Έως: 14/12/1991. Διήμερο Σεμινάριο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Διοργανωτής: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
 5. «Προγράμματα κινητικότητας»                                                                                                           03/10/1997. Ενημερωτική Συνάντηση                                                                                                                                                                                                                                                            Διοργανωτής: Γραφείο Κινητικότητας της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ
 6. «Οι δρόμοι του νερού – Η λίμνη της Καστοριάς»                                                                                                           09/03/1998. Ημερήσιο Επιμορφωτικό Εργαστήριο                                                                                                                                                                                                                                                            Διοργανωτής: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δήμου Καστοριάς
   
 7. «Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες»                                                                                                           24/02/1999. Επιμορφωτικό Σεμινάριο                                                                                                                                                                                                                                                            Διοργανωτής: Π.Ε.Κ. Κοζάνης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


 


 1. «Ο παραδοσιακός χορός στην εκπαίδευση»                                                                                                           16/04/2003 Επιμορφωτικό Σεμινάριο                                                                                                                                                                                                                                                            Διοργανωτής: Γραφείο Σχολικών Συμβούλων
 2. Παρακολούθηση ημερίδας Χιονοδρομίας στο χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας Γρεβενών                                                                                                                      07/02/2005.                                                                                                                                                                                                                                                              Διοργανωτής: Γραφείο Φυσικής Αγωγής Ν. Κοζάνης
 3. «Α΄ Βοήθειες -  Καρδιά & Άθληση»                                                                                                           15/02/2005. Επιμορφωτική Ημερίδα                                                                                                                                                                                                                                                            Διοργανωτής: Γραφείο Φυσικής Αγωγής Ν. Κοζάνης
 4. «Η Χειροσφαίριση σα μέσο Φυσικής Αγωγής στην Εκπαίδευση»                                                                                                           21/04/2005. Επιμορφωτική Ημερίδα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Διοργανωτής: Γραφείο Φυσικής Αγωγής Ν. Κοζάνης
   
 5. Παρακολούθηση διημερίδας Χιονοδρομίας στο χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας Γρεβενών                                                                                                                                  Από: 18/02/2006 Έως: 19/02/2006                                                                                                                                                                                                                                                            Διοργανωτής: Γραφείο Φυσικής Αγωγής Ν. Κοζάνης


 


 1. «Ο παραδοσιακός χορός στην εκπαίδευση»                                                                              23/11/2006. Παιδαγωγική Ημερίδα                                                                                                                                                                                                                                                            Διοργανωτής: Γραφείο Φυσικής Αγωγής Ν. Κοζάνης
 2. «Cern – Το πείραμα του αιώνα. Η μεγάλη πρόκληση»                                                                                                          16/11/2008. Επιμορφωτική Ημερίδα                                                                                                                                                                                                                                                            Διοργανωτής: ένωση Φυσικών Παράρτημα Κοζάνης
 3. «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Υποδομών και Προηγμένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school»                                                                                                                                            29/10/2009. Πρόγραμμα Κατάρτισης εν ώρα εργασίας                                                                                                                                                                                                                                                            Διοργανωτής: ΚτΠ ΑΕ
 4. «Η χιονοδρομία στην Εκπαίδευση»                                                                                                    Από: 15/02/2009 Έως: 16/02/2009. Επιμορφωτική διημερίδα στο χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας Γρεβενών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Διοργανωτής: Γραφείο Φυσικής Αγωγής Ν. Κοζάνης
 5. α) «Μια εναλλακτική και παιδαγωγική προσέγγιση της διδασκαλίας των παιχνιδιών», β) «Ειδική Αγωγή» και γ) «Ο ρυθμός στη ζωή και την Φυσική Αγωγή – Ο ρόλος των παραδοσιακών χορών στο σχολείο σήμερα»                                                                              22/3/2011. Επιμορφωτική Ημερίδα                                                                                                                      Διοργανωτής: Γραφείο Φυσικής Αγωγής Ν. Κοζάνης   
 6. <<θεμελιώδεις αρχές δόμησης του μαθήματος της Φυσικής αγγωγής στις ηλικίες ανάπτυξης>> 16-10-2012. Διοργανωτής: Περιφερειακή διευθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Μακεδονίας.
 7. <<Βιωματικές δράσεις για την άρση των στερεοτύπων>>  9-03-2014                                                                                                


 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


Κοινωνική – Συνδικαλιστική  δραστηριότητα


 1. Κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, μέλη Δ.Σ, Πρόεδροι, Διοικητές κλπ όργανα νομικών προσώπων του Δημόσιου Τομέα:


 


 1. Αιρετός  Σύμβουλος της Κοινότητας Τριγωνικού Κοζάνης
  Από 1/1/1991 Έως 31/12/1994
 2. Αιρετό μέλος του Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε.  Κοζάνης τις συνδικαλιστικές περιόδους
  2008 -2009   και 2010 – 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 3. 1983 – 1984                                                                                                                                             Μέλος του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης
 4. 1991 – 1993                                                                                                                                             Πρόεδρος του Συλλόγου Αδιορίστων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής
 5. 1996 – 1997                                                                                                                                             Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Πολιτισμικού και Πνευματικού Ομίλου Τριγωνικού Κοζάνης
 6. 1997 – 2012                                                                                                                                            Μέλος του ΔΣ του Πολιτισμικού και Πνευματικού Ομίλου Τριγωνικού Κοζάνης
 7. 2010                                                                                                                                                    Ιδρυτικό μέλος του Αθλητικού Συλλόγου ‘‘Αστέρας Κοζάνης’’
 8. 2012 – Μέλος του Συνδέσμου Γραμμάτων και  Τεχνών.


 


 


 


 


Κοζάνη,  25-02-2015                                                                               Υπογραφή