Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Στο Πειθαρχικό καθηγητές που δε συμμετείχαν στις εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του σχολείου τους


 

           

Θυμίζουμε ότι ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τ. Κουράκης είχε διευκρινίσει εγγράφως ότι:
Α. Η διαδικασία της ψηφοφορίας για την επιλογή διευθυντή σχολικής μονάδας είναι μέρος της ειδικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων που συγκαλείται με αυτόν τον σκοπό. Συνεπώς, η παρουσία των εκπαιδευτικών στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, όπως προβλέπεται για κάθε συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων.
Β. Η προϋπόθεση του 65% πληρείται όταν στην αρχή της συνεδρίασης είναι παρόντες τουλάχιστον το 65% των εκλογέων.


πηγή : esos