Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Συμπερίληψη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση


Τι ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας στη σημερινή Συνέντευξη Τύπου:

- Αν και σκοπεύουμε να καταθέσουμε ένα πλήρες νομοσχέδιο για την ειδική αγωγή, θεωρήσαμε αναγκαίο να προχωρήσουμε σε μια μεταβατική νομοθετική ρύθμιση που να βελτιώνει τη σημερινή κατάσταση, ακολουθώντας βέβαια τα πορίσματα των σύγχρονων ερευνών. Τα πορίσματα αυτά μας προσανατολίζουν στην συμπερίληψη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση, κάτι που αποδεικνύεται πως ωφελεί όχι μόνο τα παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά που μαθαίνουν να αποδέχονται τη διαφορετικότητα ως κάτι φυσιολογικό και όχι απορριπτέο.

- Παράλληλα προετοιμάζουμε για την αρχή της επόμενης σχολικής χρονιάς μια εκτεταμένη επιμόρφωση όσον αφορά τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Στόχος να υποστηριχθούν ουσιαστικά  οι εκπαιδευτικοί στην εφαρμογή της συμπερίληψης στις τάξεις τους όσων μαθητών και μαθητριών παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες που μπορούν να αντιμετωπιστούν εντός του φυσικού περιβάλλοντος της ομάδας τους, με διαφοροποίηση του τρόπου διδασκαλίας, της αξιολόγησής τους, του υλικού και του περιβάλλοντος μάθησης.

- Επίσης εντός των επομένων ημερών στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου θα ξεκινήσει η λειτουργία Επιτροπής για την Ειδική Αγωγή, η οποία στη συνέχεια θα καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς εκπαιδευτικών και γονέων. Οι ιδέες και προτάσεις της Επιτροπής θα αποτελέσουν υλικό για τη δημιουργία ενός σύγχρονου νομοθετήματος για την Ειδική Αγωγή.