Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Καθυστερεί η διαδικασία των μεταθέσεων


Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στο ΦΕΚ η κατανομή των 1686 θέσεων των κοινών ειδικοτήτων της ΠΕ, ούτε έχει ολοκληρωθεί η σύσταση των οργανικών θέσεων των μη κοινών ειδικοτήτων από τη δ/νση σπουδών του υπουργείου.  Επομένως η διαδικασία των μεταθέσεων του 2016 καθυστερεί ακόμη.