Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

“Ασφάλεια των μαθητών” – έγγραφο του 3ου Γραφείου ΔΔΕ Δωδεκανήσου

 

Υπενθυμίζουμε στους Διευθυντές των Σχολείων ότι η ασφάλεια των μαθητών είναι υψίστης σημασίας. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, πρέπει:

1. να βεβαιωθούμε ότι οι πυροσβεστήρες είναι γεμάτοι

2. οι πόρτες ανοίγουν εύκολα σε περίπτωση σεισμού ή φωτιάς

3. οι σκάλες είναι ασφαλείς και δε γλιστρούν

4. οι κουπαστές στις σκάλες να είναι γερά στερεωμένες

5. όλες οι πόρτες εξόδου να παραμένουν ξεκλείδωτες

6. στο προαύλιο του σχολείου να μην υπάρχουν γυαλιά ή άλλα υλικά που μπορούν να τραυματίσουν τους μαθητές ή να χρησιμοποιηθούν από κάποιο μαθητή εναντίον άλλου

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος είναι συνήθως που προκαλούνται ζημιές στο σχολείο και συμπλέκονται οι μαθητές. Γι’ αυτό ελέγξτε αν οι εφημερεύοντες καθηγητές βρίσκονται στις θέσεις τους ανά πάσα στιγμή.

ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ: Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές φεύγουν από το σχολείο άμεσα και με ασφάλεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ας δώσουμε πρώτοι εμείς το καλό παράδειγμα. Οι καθηγητές θα πρέπει να είναι συνεπείς στην ώρα τους για τα μαθήματα, τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την έναρξη του σχολείου, και να επιτρέπουν στους μαθητές να φύγουν μόνο αφού χτυπήσει το κουδούνι. Έτσι αποτρέπονται τα ατυχήματα και οι μαθητές παραμένουν ασφαλείς.

Οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου για την καλύτερη οργάνωση και εποπτεία του σχολείου.