Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Κενά για τους αναπληρωτές γενικών ειδικοτήτων της Γ Φάσης

Α΄ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΕ01
ΓΕΛ ΙΑΛΥΣΟΥ - Γ. ΙΑΛΥΣΟΥ 1

 

 

ΠΕ02
Γ. ΜΑΣΣΑΡΩΝ 1
1ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ 2
ΕΣΠ. Γ. ΣΟΡΩΝΗΣ-Γ.ΙΑΛΥΣΟΥ 1

 

 

ΠΕ03
Γ. ΕΜΠΩΝΑ-ΓΕΛ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 1
1ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ 3
2ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ 1

 

 

ΠΕ0401
2ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ 1

 

Β΄ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕ01
2ο ΓΕΛ ΚΩ 1
ΕΣΠΕΡ. ΚΩ - ΓΕΛ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ 1

 

ΠΕ02

Γ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ 2
ΕΣΠ. Γ. ΚΩ 1

 

ΠΕ16

2ο Γ. ΚΩ 1

 

Γ’ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕ03
2ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ 1

 

Δ΄ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕ01
ΓΕΛ ΛΕΡΟΥ 1
Γ. ΠΗΓΑΔΙΩΝ 1

 

ΠΕ02

Γ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1
Γ. ΣΥΜΗΣ 1

 

ΠΕ03

Γ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1
Γ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 1

 

ΠΕ0401

Γ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1
Γ. ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ 1

 

ΠΕ06

Γ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1
Γ. ΠΑΤΜΟΥ 1
Γ. ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ 1