Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

Προσαύξηση κατά 30% των απουσιών λόγω γρίππης


Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, οι μαθητές των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν προσαυξημένα όλα τα ισχύοντα όρια απουσιών κατά 30%.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση στο διπλανό σύνδεσμο:  ΑΠΟΦΑΣΗ