Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

Συγχωνεύσεις, καταργήσεις, αποψιλώσεις αρμοδιοτήτων και στους φορείς του Υπουργείου ΠαιδείαςΣυγχώνευση  φορέων

Με βάση την απόφαση του Πρωθυπουργού περί κατάργησης, συγχώνευσης ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων των φορέων, η  Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου, αποφάσισε τη συγχώνευση των κάτωθι εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΔΒΜΘ:
1.  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο (Π.Ι.), 
2. Κέντρο  Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.),
3. Οργανισμός  Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)
Ο συντονισμός  των διαδικασιών για την συγχώνευση των τριών αυτών φορέων ανατέθηκε στον κ. Αλέξιο Δημαρά, επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών.