Κυριακή, 11 Απριλίου 2010

Αντώνης Σαμαράς: Οργανωτικές τομές στη ΝΔ


[...] Σας ζητώ σήμερα να εγκρίνετε δέκα τέτοιες τομές τις οποίες ήδη συζητήσαμε αναλυτικά στο Προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης:
- Πρώτον, να εκλέγονται οι Πρόεδροι των ΝΟΔΕ από τη βάση, ξεκινώντας από τις αμέσως επόμενες εσωκομματικές εκλογές. [ή όλη η Νομαρχιακή Επιτροπή]
- Δεύτερον, σε κάθε διοίκηση Τοπικής και Νομαρχιακής Οργάνωσης, ΔΗΜΤΟ και ΝΟΔΕ, να ενσωματώνονται νέα πρωτοεκλεγόμενα μέλη, τουλάχιστον κατά 20%. Έτσι θα δίνονται ευκαιρίες σε καινούργια μέλη να δείξουν τις ικανότητές τους και να σπάσουν τις αγκυλώσεις του κομματικού μηχανισμού.
- Τρίτον, σε κάθε διοίκηση Τοπικής και Νομαρχιακής Οργάνωσης να συμμετέχουν κατά 20% μέλη ηλικίας κάτω των 35 ετών. Έτσι θα πάψουμε να χάνουμε πολύτιμο δυναμικό στελεχών της ΟΝΝΕΔ, τα οποία φεύγουν από τη νεολαία, είναι δοκιμασμένα και άξια, έχουν πείρα, ταλέντο και όρεξη, αλλά δεν αξιοποιούνται στις κομματικές οργανώσεις.
- Τέταρτον, να δημιουργηθούν νέοι τομείς δουλειάς για τις Τοπικές και Περιφερειακές Οργανώσεις. Που θα αφορούν άμεσα τις σχέσεις του Κόμματος με την Κοινωνία και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών για ένα σύγχρονο κόμμα: Τομείς Κοινωνικών Κινημάτων, Εθελοντισμού, Καταναλωτικών Οργανώσεων και Διαδικτύου. Και βεβαίως, σε κάθε ΝΟΔΕ γραμματεία σχέσεων Κόμματος-Κοινωνίας.
- Πέμπτον, σε ότι αφορά τη σύνθεση του Συνεδρίου, να συμμετέχουν οι άμεσα εκλεγμένοι από τη βάση, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, οι αιρετοί δήμαρχοι, νομάρχες, κλπ, καθώς και οι εκλεγμένοι με ευρεία δημοκρατική νομιμοποίηση, αφού εκπροσωπούν μεγάλες πληθυσμιακά κοινωνικές και επαγγελματικές κατηγορίες.
- Έκτον, οι εκλογές στο Συνέδριο για την «Κεντρική Επιτροπή» να γίνονται από ένα ενιαίο Πίνακα κι όχι από διαφορετικές επί μέρους λίστες, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.
- Έβδομο, αλλαγή ονομασίας των οργάνων μας: Το Τακτικό Συνέδριο θα γίνεται ανά διετία πλέον και θα ονομάζεται στο εξής «Εθνικό Συνέδριο του Κόμματος», για να τονίζει την εθνική ταυτότητα του κράτους και της κοινωνίας μας. Η Κεντρική Επιτροπή θα ονομάζεται «Πολιτική Επιτροπή». Και το Πολιτικό Συμβούλιο θα ονομάζεται «Εκτελεστική Γραμματεία».
- Όγδοο: Στο Συνέδριό μας, που θα ονομάζεται «Εθνικό Συνέδριο» πλέον και θα παραμένει το ανώτατο όργανο, να περιλαμβάνει τουλάχιστον 30% μέλη γυναίκες (όπως ήδη συμβαίνει) και τουλάχιστον 25% μέλη κάτω των 35 ετών. Έτσι οι γυναίκες και οι νέοι δεν θα υπό-εκπροσωπούνται.
- Ένατο: Το παλαιό Πολιτικό Συμβούλιο, που θα ονομάζεται πλέον «Εκτελεστική Γραμματεία» να απαρτίζεται από 15 μέλη, μαζί με τον Πρόεδρο του Κόμματος. Απ’ αυτά τα 7 θα είναι εκλεγμένα από την Πολιτική Επιτροπή και τα υπόλοιπα 7 - για να ξεκαθαριστεί κάθε παρανόηση – όπως είναι προφανές, θα αποτελούνται από τα ανώτατα στελέχη του κόμματος, που εκ των πραγμάτων συμμετέχουν από τη θέση και το ρόλο τους (και αλίμονο να μη συμμετείχαν) στην καθημερινή λειτουργία του: Δηλαδή ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κόμματος, ο Εκπρόσωπος του Κόμματος, ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Να σημειωθεί ότι τα περισσότερα από αυτά τα στελέχη έχουν ευρύτατη δημοκρατική νομιμοποίηση και ήδη συμμετέχουν στο Πολιτικό Γραφείο ex officio .
- Δέκατο: Οι τοπικές οργανώσεις θα είναι πραγματική κυψέλη παραγωγής πολιτικής, κοινωνικών πρωτοβουλιών και πρωτοποριακής παρέμβασης. Ασφαλώς και ανάδειξης στελεχών. Σε ότι αφορά την εξέλιξη των κομματικών στελεχών, η θητεία των Προέδρων ΝΟΔΕ και ΔΗΜΤΟ θα ανανεώνεται κάθε φορά και πριν από το κάθε Τακτικό Συνέδριο. Όσο είναι, βέβαια, Πρόεδροι, δεν θα μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα για βουλευτές, ούτε ως επικεφαλής αυτό-διοικητικών συνδυασμών.
Έτσι δίνουμε τη δυνατότητα να εξελίσσονται τα στελέχη μας σε ανώτερες κομματικές βαθμίδες, αλλά και να ανανεώνεται το κομματικό προσωπικό, χωρίς να δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των στελεχών, αλλά και χωρίς να εμποδίζεται η διεκδίκηση αιρετών αξιωμάτων στην κοινωνία (δήμαρχοι, βουλευτές κλπ.) [...]
Από την ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνη Σαμαρά στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, 11/4/2010