Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

Προκηρύσσονται θέσεις διευθυντών στη Δωδεκάνησο


clip_image002
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24 Αυγούστου 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 6059
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Κλαυδίου Πέππερ
85100 Ρόδος
Πληροφορίες: Μαρίνου Θεανώ-Μαρία
Τηλ: 2241055835
Fax: 2241055827
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις  του άρθρου 11 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 /30-9-1985)

2.- Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 κεφ. Γ, 7 κεφ. Γ, 8 κεφ. Β και Γ του Ν. 3467/2006

3.- Την υπ’ αριθμ. 31199/Δ2/16-3-2007 διαταγή ΥΠΕΠΘ με θέμα « Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ».

4.- Τις υπ’ αρ. 4834/05-11-2007 και 653/16-02-2009 αποφάσεις της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Ν. Αιγαίου σχετικά με τις Κυρώσεις Αξιολογικών Πινάκων Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

5.- Το γεγονός ότι στα παρακάτω αναφερόμενα σχολεία δεν υπάρχει Διευθυντής με τετραετή θητεία, λόγω συνταξιοδότησης ή προσωρινής θητείας ενός έτους η οποία λήγει 31-08-2010


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Προκηρύσσουμε την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω θέσεων Διευθυντών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), και καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στους πίνακες κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών αλλά και όσους δεν ανήκουν στους πίνακες, επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για την προσωρινή πλήρωση των θέσεων για ένα έτος και πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 3848/2010, να υποβάλουν σχετική αίτηση και να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για την πλήρωση των θέσεων, ως εξής:


1η περιοχή: Σχολεία Δήμου Ρόδου:

Περιλαμβάνει τα σχολεία: 1οΓ/σιο Ρόδου, 3ο Γ/σιο Ρόδου, 7ο Γ/σιο Ρόδου, 1ο ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής Ρόδου

2η Περιοχή: Σχολεία Δήμου Ιαλυσού και Πεταλούδων

Περιλαμβάνει τα σχολεία: Γ/σιο Κρεμαστής, Γ/σιο Παραδεισίου,


6η Περιοχή: Σχολεία Δήμου Αρχαγγέλου

Περιλαμβάνει τα σχολεία: Εσπερινό Γ/σιο Αρχαγγέλου,


8η Περιοχή: Σχολεία Δήμου Σύμης

Περιλαμβάνει τα σχολεία: Γ/σιο-Λ.Τ. Σύμης, ΤΕΕ-ΕΠΑΛ Σύμης


9η Περιοχή: Σχολεία Δήμου Καρπάθου

Περιλαμβάνει τα σχολεία: Γενικό Λύκειο Απερίου


10η Περιοχή: Σχολεία Κοινότητας Ολύμπου

Περιλαμβάνει το Γ/σιο-Λ.Τ. Ολύμπου Καρπάθου


11η Περιοχή: Σχολεία Δήμου Κάσου

Περιλαμβάνει τα σχολεία: Γ/σιο – Λ.Τ. Κάσου


12η Περιοχή: Σχολεία Δήμου Χάλκης

Περιλαμβάνει τα σχολεία: Γ/σιο – Λ.Τ. Χάλκης


13η Περιοχή: Σχολεία Δήμου Τήλου

Περιλαμβάνει τα σχολεία: Γ/σιο – Λ.Τ. Τήλου


14η Περιοχή: Σχολεία Δήμου Καστελλορίζου

Περιλαμβάνει τα σχολεία: Γ/σιο – Λ.Τ. Καστελλορίζου


16η Περιοχή: Σχολεία Δήμου Ηρακλειδών

Περιλαμβάνει τα σχολεία: Γ/σιο Αντιμάχειας, Γ/σιο Κεφάλου, Γενικό Λύκειο Αντιμάχειας


18η Περιοχή: Σχολεία Δήμου Καλύμνου

Περιλαμβάνει τα σχολεία: ΤΕΕ-ΕΠΑΛ Καλύμνου


19η Περιοχή: Σχολεία Δήμου Λέρου

Περιλαμβάνει τα σχολεία: 2ο Γ/σιο Λέρου, Εσπερινό Γ/σιο Λέρου, Γενικό Λύκειο Λέρου, ΤΕΕ-ΕΠΑΛ Λέρου


20η Περιοχή: Σχολεία Δήμου Πάτμου

Περιλαμβάνει τα σχολεία: Γενικό Λύκειο Πάτμου, ΤΕΕ-ΕΠΑΛ Πάτμου


21η Περιοχή: Σχολεία Δήμου Λειψών

Περιλαμβάνει τα σχολεία: Γ/σιο – Λ.Τ. Λειψών


22η Περιοχή: Σχολεία Δήμου Αστυπάλαιας

Περιλαμβάνει τα σχολεία: Γ/σιο – Λ.Τ. Αστυπάλαιας


23η Περιοχή: Σχολεία Δήμου Αγαθονησίου

Περιλαμβάνει τα σχολεία: Γ/σιο Αγαθονησίου


Για τα εν λόγω σχολεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε όλους τους πίνακες υποψηφίων Δ/ντών της Δωδ/σου και δεν έχουν ήδη τοποθετηθεί με θητεία αλλά και οι μη ανήκοντες στους πίνακες.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 24-08-2010 έως 26-08-2010.


Ο Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου


Ιωάννης Παπαδομαρκάκης