Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Προκηρύχθηκαν θέσεις διευθυντών σε ΕΠΑΛ


clip_image002
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 26 Αυγούστου 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 6059α
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Κλαυδίου Πέππερ
85100 Ρόδος
Πληροφορίες: Μαρίνου Θεανώ-Μαρία
Τηλ: 2241055835
Fax: 2241055827
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις  του άρθρου 11 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 /30-9-1985 τ. Α).

2.- Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 κεφ. Γ, 7 κεφ. Γ, 8 κεφ. Β και Γ του Ν. 3467/2006

3.- Την υπ’ αριθμ. 31199/Δ2/16-3-2007 διαταγή ΥΠΕΠΘ με θέμα « Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ».

4.- Τις υπ’ αρ. 4834/05-11-2007 και 653/16-02-2009 αποφάσεις της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Ν. Αιγαίου σχετικά με τις Κυρώσεις Αξιολογικών Πινάκων Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

5.- Το γεγονός ότι στα παρακάτω αναφερόμενα σχολεία δεν υπάρχει Διευθυντής με τετραετή θητεία, λόγω συνταξιοδότησης ή προσωρινής θητείας ενός έτους η οποία λήγει 31-08-2010


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Προκηρύσσουμε την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω θέσεων Διευθυντών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), και καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στους πίνακες κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών αλλά και όσους δεν ανήκουν στους πίνακες, επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για την προσωρινή πλήρωση των θέσεων για ένα έτος και πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 3848/2010, να υποβάλουν σχετική αίτηση και να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για την πλήρωση των θέσεων, ως εξής:


1η περιοχή: Σχολεία Δήμου Ρόδου:

Περιλαμβάνει τα σχολεία: Εσπερινό ΕΠΑΛ Ρόδου, 1ο ΣΕΚ Ρόδου

2η Περιοχή: Σχολεία Δήμου Αρχαγγέλου

Περιλαμβάνει τα σχολεία: ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου


Για τα εν λόγω σχολεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε όλους τους πίνακες υποψηφίων Δ/ντών της Δωδ/σου και δεν έχουν ήδη τοποθετηθεί με θητεία αλλά και οι μη ανήκοντες στους πίνακες.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 27-08-2010 έως 30-08-2010.