Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

Τέρμα και τα γραφεία σύνδεσης (ΓΡΑ.ΣΥ)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr


Αναστέλλεται από 1η Σεπτέμβρη η λειτουργία των Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.) της χώρας, με απόφαση του υπ. Παιδείας.
Σύμφωνα με την απόφαση η αναστολή λειτουργίας των ΓΡΑΣΥ γίνεται " ενόψει της εφαρμογής των νέων πολιτικών μας για τη συνολική αναβάθμιση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και των σχετικών υποστηρικτικών θεσμών".
Οι εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι στα ΓΡΑ.ΣΥ. των οποίων η θητεία λήγει στις 31-08-2010 οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία που ανήκουν.

                                              Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ : «Αναστολή της Λειτουργίας των Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά
Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.)»


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Αναστέλλουμε από την 01-09-2010 τη λειτουργία των Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.) της χώρας, ενόψει της εφαρμογής των νέων πολιτικών μας για τη συνολική αναβάθμιση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και των σχετικών υποστηρικτικών θεσμών.
Οι εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι στα ΓΡΑ.ΣΥ. των οποίων η θητεία λήγει στις 31-08-2010 οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία που ανήκουν .