Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Σε αυτή την ιστοσελίδα οι υποψήφιοι των πανελλαδικών μπορούν να δουν σε ποια σχολή εισάγονται

 

Με τον κωδικό τους και τα στοιχεία ταυτότητας, βέβαια. 

http://results.minedu.gov.gr/