Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Προσλήψεις αναπληρωτών Δ/θμιας Εκπ/σης (08-09-10)


Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 09-09-2010 έως και τη Δευτέρα 13-09-2010.
Για τον πίνακα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05 που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, επιλέξτε το σύνδεσμο http://www.minedu.gov.gr/publications/docs/proslhpseis_bthmias_100908.xls