Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Έκθεση ζωγραφικής Χρήστου Συράκου στις Πηγές Καλλιθέας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΑΚΟΣ