Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

Η εγκύκλιος για το ωράριο των 21 ωρών για τους καθηγητές που διδάσκουν στα Δημοτικά Σχολεία

 

 

Ρεπορτάζ:esos.gr

Υπεγράφη σήμερα από την υφ.Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου η εγκύκλιος η οποία ορίζει ότι οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται, εξ' ολοκλήρου από τη δευτεροβάθμια στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουν ως εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τις είκοσι μία (21) ώρες. Ειδικότερα η εγκύκλιος έχει ως εξής:

Θέμα: «Ωράριο εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης»

Στα πλαίσια διαμόρφωσης του ωρολογίου προγράμματος των σχολικών μονάδων, όσον αφορά στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται, εξ' ολοκλήρου από τη δευτεροβάθμια στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουν ως εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τις είκοσι μία (21) ώρες.

Οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές για τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως για τη διδασκαλία στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, ακολουθούν το ωράριο διδασκαλίας που προβλέπεται για την βαθμίδα αυτή.