Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

Αποσπάσεις στα ΣΔΕ Ρόδου και Σύρου

clip_image002

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : «Ανανεώσεις Αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης

Ευκαιρίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188/Α)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2909/01 ( ΦΕΚ 90/Α)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3699/ΦΕΚ199/Α/2-10-2008

4. Την αριθμ.5/26-5-2010 Πράξη του ΔΣ του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

5. Την αριθμ.6/2-6-2010 Πράξη του ΔΣ του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

6. Τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ανανεώνουμε τις αποσπάσεις για το σχολικό έτος 2010-2011 και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο των παρακάτω Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

Α. Για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρόδου :

1. Αμπαρτζόγλου Μιχαήλ, (ΑΜ 160368) ΠΕ 04 – Γεωλόγος, του 1ου ΕΠΑΛ Ρόδου, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου.

2. Φλουρή Ελένη, (ΑΜ 180518) ΠΕ 04.01, Φυσικός, του 4ου Γενικού Λυκείου Ρόδου, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου.

3. Στεργενάκη Μιχαήλ, (ΑΜ 188175) ΠΕ 19 - Πληροφορικής, του Γενικού Λυκείου Ιαλυσού, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου.

4. Ιωάννου Εμμανουέλα, (ΑΜ 207578) ΠΕ 06 - Αγγλικών, του 2ου ΕΠΑΛ Ρόδου (προσωρινή τοποθέτηση), της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου.

5. Κωνσταντινίδου Άννα (Α.Μ. 198998) ΠΕ-10 Κοινωνιολόγων, του Γυμνάσιο

Ιαλυσού Ρόδου, της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Δωδεκανήσου.

Β. Για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σύρου:

1. Γιάνναρη Αργυρώ (Α.Μ. 182130) ΠΕ-20 Πληροφορικής, του 1ου ΕΠΑΛ Σύρου , της

Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων.

2. Παπαλεξίου Ιωάννα (Α.Μ. 190409) ΠΕ-06 Αγγλικής Φιλολογίας , διάθεση ΠΥΣΔΕ

Δ’ Κυκλάδων , της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων.

3. Ρίζο Χαρίση (Α.Μ. 161289) ΠΕ-13 Νομικών, του ΕΠΑΛ Κέας, της Δ/νσης Δ/θμιας

Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ