Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Συνήγορος του Παιδιού βάζει τέλος στις αποβολές μαθητών

 

 

Ο Συνήγορος του Παιδιού μετά από έρευνα υποθέσεων που αφορούσαν την «αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μαθητών» (τη γνωστή αποβολή για τους παλαιότερους) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως παιδαγωγικό μέτρο για τον έλεγχο της συμπεριφοράς τους στο χώρο του σχολείου, αλλά και την εξέταση του θέματος με εκπαιδευτικούς και μαθητές, προχωρά σε διαπιστώσεις και προτάσεις προκειμένου να αναδειχθεί ο προβληματισμός σχετικά με τη διαδικασία λήψης σχετικών αποφάσεων, την αιτιολογία και την υλοποίηση του μέτρου αυτού.
Μάλιστα, ο Συνήγορος του Παιδιού Γιώργος Μόσχος απέστειλε και επιστολή με τις προτάσεις της αρχής προς τον Ειδικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Μ. Κοντογιάννη.
Όπως επισημαίνει ο κ. Μόσχος στην επιστολή του, «τα ζητήματα που ανέκυψαν αφορούν ιδίως τη διαδικασία λήψης της απόφασης για αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και την προσφυγή στο εν λόγω μέτρο, χωρίς να έχουν προηγουμένως εξαντληθεί άλλα παιδαγωγικά μέτρα για την αντιμετώπιση της συμπεριφοράς των μαθητών και τη συμμόρφωσή τους».
Προσθέτει δε ότι οι συμπεριφορές, εξαιτίας των οποίων επιβλήθηκε η ποινή και που απασχόλησαν το Συνήγορο, σχετίζονται ιδίως με την εμφάνιση (λ.χ. σκουλαρίκι), τη χρήση απρεπών εκφράσεων προς καθηγητές (στο πλαίσιο φραστικής αντιδικίας ή αστεϊσμού), μαγνητοσκόπηση μέσω κινητού με ή χωρίς ανάρτηση στο διαδίκτυο, παράνομη πράξη που έλαβε χώρα εκτός του σχολείου (λ.χ. πρόκληση φθοράς σε αυτοκίνητο εκπαιδευτικού) ή άλλες ενέργειες που κρίθηκαν απρεπείς (λ.χ. αποχώρηση μαθητή από συγκέντρωση του σχολείου σε ένδειξη διαμαρτυρίας, λόγω απαξιωτικής συμπεριφοράς εκπαιδευτικού, κάπνισμα στο χώρο του σχολείου).
Ο Συνήγορος του Παιδιού προτείνει προς το υπουργείο Παιδείας:
- Να προβεί σε αναλυτική έγγραφη ενημέρωση όλων των σχολείων και των προϊσταμένων αρχών, σχετικά με την υποχρέωσή τους να ακολουθούν τις προβλέψεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999) όταν πρέπει να επιβάλουν την ποινή της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος. Στην ενημέρωση αυτή θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά σε συγκεκριμένες, επιμέρους ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται ή στοιχεία τα οποία είναι σημαντικό να συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων όπως:
α) η υποχρέωση προηγούμενης πρόσκλησης σε ακρόαση του ανηλίκου και του γονέα/κηδεμόνα,
β) η υποχρέωση ειδικής και επαρκούς αιτιολόγησης της απόφασης,
γ) η αναφορά στις παιδαγωγικές μεθόδους, που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες περιπτώσεις με το συγκεκριμένο μαθητή και τα αποτελέσματά τους,
δ) η επιχειρηματολογία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους εκτιμάται ότι η ποινή θα αποβεί προς το συμφέρον του συγκεκριμένου μαθητή.
- Να προβλεφθεί ρητά στην εκπαιδευτική νομοθεσία η (υφιστάμενη) αρμοδιότητα των προϊστάμενων υπηρεσιών να ασκούν ιεραρχικό έλεγχο στις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων έτσι ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια αμφισβήτησης.
- Οι διευθύνσεις των σχολείων να ενημερώνουν τους μαθητές στους οποίους επιβάλλεται το μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος και τους γονείς/κηδεμόνες τους ότι ισχύει μόνο για το τρέχον σχολικό έτος (βλ. Ε3/705/1985 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας).
- Το υπουργείο να μεριμνήσει για την καθοδήγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών με στόχο η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος να μην χρησιμοποιείται ως μέσο παραδειγματισμού των υπολοίπων μαθητών ή από αδυναμία του σχολείου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα συμπεριφοράς ενός μαθητή.
- Η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος να μην ανακοινώνεται δημόσια.
- Να προβλεφθεί νομοθετικά ο θεσμός των σχολικών κανονισμών, για να βελτιωθεί η πρόληψη και ο χειρισμός παρεκτροπών των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και γενικά η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της.
- Να τροποποιηθεί το Π.Δ. 104/1979, που ρυθμίζει τα ζητήματα των κυρώσεων / ποινών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ούτως ώστε, μεταξύ άλλων, να δίνει τη δυνατότητα στα σχολεία να αξιοποιούν περισσότερες εναλλακτικές μεθόδους «συμμόρφωσης» των μαθητών.

πηγή : http://eksipnapaidia.blogspot.com/2010/09/blog-post_12.html