Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

 

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την προκήρυξη

 

Παρακαλώ κάνετε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα.