Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τους αναπληρωτές που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά την ανακοίνωση της πρόσληψης

 

Από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3391/2005 ορίζεται ότι προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον πίνακα αναπληρωτών διαγράφονται για το σχολικό έτος πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο εντός δέκα ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. Εάν αρνηθούν για δεύτερη φορά, διαγράφονται για το σχολικό έτος που διανύεται και για τα δύο επόμενα έτη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για όσους προσληφθούν ως αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας. 

πηγή: alfavita.gr