Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΣΧΕΤ.: Φ.350/65/110276/Δ1/8-9-2010

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων μέχρι και την Παρασκευή 24-9-2010.

. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ