Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη της θέσης του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νοτίου Συγκροτήματος

 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2010-2011 στη θέση Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νοτίου Συγκροτήματος (με έδρα τη Ρόδο) και έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδ/σου σχετική αίτηση έως τις 18 Οκτωβρίου 2010. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα με φαξ και ταχυδρομικώς τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2010.

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω αιτήσεις θα γίνουν αποδεκτές μόνο εφόσον καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες σε όλα τα σχολεία.