Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Προβλήματα στα Γραφεία Εκπαίδευσης με την πληρωμή των αναπληρωτών- εκπαιδευτικών

 

Ρεπορτάζ:esos.gr

Το «έλα να δεις» γίνεται στα Γραφεία Εκπαίδευσης, καθώς ενώ αρχικά οι αρμόδιοι υπάλληλοι είχαν ενημερωθεί ότι οι αναπληρωτές θα πληρωθούν μέσω της  Ενιαίας Αρχής Πληρωμών , αιφνιδιαστικά πληροφορήθηκαν ότι η ΕΑΠ δεν μπορεί να τους εντάξει στο σύστημά του, με αποτέλεσμα τη διαδικασία θα πρέπει να την αναλάβουν τα Γραφεία Εκπαίδευσης.

Μετά από αυτή την εξέλιξη το πρόβλημα , μετατιθέμενο στα Γραφεία Εκπαίδευσης , δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί έγκαιρα διότι δεν υπάρχει ην απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, η τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο προσωπικό για τη σύνταξη και την εκτύπωση των μισθοδοτικών καταστάσεων.

Για να μην  υπάρξει  καθυστέρηση στην καταβολή των μισθών των αναπληρωτών, οφείλει το υπ. Παιδείας σε συνεργασία με την ομάδα ΔΙΑΣ να αντιμετωπίσει άμεσα σε κεντρικό επίπεδο το ζήτημα αυτό.