Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη της θέσης του Υπευθύνου Αγωγής Υγείας

 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2010-2011 στη θέση Υπευθύνου Αγωγής Υγείας (με έδρα τη Ρόδο) και έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλλουν στο διευθυντή της σχολικής μονάδας που υπηρετούν σχετική αίτηση έως τις 18 Οκτωβρίου 2010. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα με φαξ και ταχυδρομικώς τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2010.

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω αιτήσεις θα γίνουν αποδεκτές μόνο εφόσον καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες σε όλα τα σχολεία.