Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Δωρεάν προγράμματα από το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) Ρόδου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ N. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δαμασκηνού 102 , Ρόδος 85100

ΤΗΛ / FAX : 2241 0 31727 e-mail: keerodos@otenet.gr

Το ΚΕΕ Ν. Δωδεκανήσου ανακοινώνει την έναρξη Υποβολής αιτήσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων μάθησης σε ενήλικες πολίτες του Νομού για τον μήνα Δεκέμβριος 2010.

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) αποτελούν μια σύγχρονη προσέγγιση στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης. Σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη , την απασχόληση, στην κοινωνική συμμετοχή καθώς επίσης και στην πολιτισμική καλλιέργεια όλων των πολιτών του Νομού, ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική κατάσταση , τη χώρα καταγωγής τους τη θρησκεία και το μορφωτικό τους επίπεδο.

Τα παρακάτω προγράμματα παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και ο τρόπος διδασκαλίας τους είναι σύμφωνα με τις Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Για το μήνα Δεκέμβριος 2010 ανακοινώνουμε την έναρξη τμημάτων μάθησης για το Δήμο Ρόδου στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα

Ευρωπαϊκές Γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά)

Το Φισκό Περιβάλλον και η Προστασία του

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη

Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών

Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων στο Χώρο Εργασίας

Ιστορία της Τέχνης

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μάρκετινγκ

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Εκπαίδευση Αγροτών για την ανάληψη δράσεων στο Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της Οικονομίας

Δήμος Κω:

Ευρωπαϊκές Γλώσσες (Γερμανικά και Γαλλικά)

Δήμος Καλύμνου :

Ευρωπαϊκές Γλώσσες (Ιταλική Γλώσσα)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τα ΚΕΕ είναι Δομές της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Φορέας υλοποίησης των παραπάνω εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης. Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – ΕΣΠΑ).

Πρωταρχικός στόχος μας είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου.

Καλούμε όλους τους πολίτες των παραπάνω Δήμων να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής για τα προγράμματά μας στα ΚΕΠ της περιοχής τους ή στο ΚΕΕ Ν. Δωδεκανήσου καθημερινά από 09:00 πμ – 20:00 μμ συνυποβάλλοντας και φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων παρέχεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ : 2241031727 κα Μοσχούς Αικατερίνη και την κα Μπινόγλου .