Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ COLORADO: ΘΑΝΟΣ ΜΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ “ΥΠΟ ΒΡΟΧΗΝ” - ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΕΝΑΡΞΗ 21:30