Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Όλες οι μέχρι στιγμής αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2010-2011

 

Αποσπάσεις στην ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας (28-07-10)

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία 2010-11 (26-07-10)

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2010-11 (26-07-10)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κ.Υ. του Υπουργείου (01-07-10)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2010-2011 (30-06-10)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2010-2011 (30-06-10)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/σεις και τα Γραφεία Β΄θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2010-11 (30-06-10)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) για το σχολικό έτος 2010-2011 (30-06-10)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), για το σχολικό έτος 2010-2011 (30-06-10)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ο.Ε.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2010-2011 (30-06-10)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ακαδημία Αθηνών για το σχολικό έτος 2010-2011 (30-06-10)

Απόφαση Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών ΔΕ και ΠΕ και Διοικητικών Υπαλλήλων στα ΠΕΚ για το σχολικό έτος 2010-2011 (30-06-10)