Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010

Ανακοίνωση της ΔΑΚΕ Δωδεκανήσου για τις σημερινές αποσπάσεις

Αποσπάσεις καθηγητών από και προς το ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου 2010-2011

Της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε. Δωδεκανήσου

Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010

Σας γνωστοποιούμε ότι μετά τη σημερινή ανακοίνωση των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, οι μετακινήσεις των καθηγητών ανά ειδικότητα από και προς τα Δωδεκάνησα διαμορφώνονται ως εξής:

Από τα Δωδεκάνησα έφυγαν 172 καθηγητές.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ01

11

ΠΕ10

3

ΠΕ02

9

ΠΕ11

69

ΠΕ03

10

ΠΕ12.02

2

ΠΕ0401

2

ΠΕ15

1

ΠΕ05

14

ΠΕ17.01

1

ΠΕ06

21

ΠΕ18.13

1

ΠΕ07

4

ΠΕ19

2

ΠΕ08

2

ΠΕ20

3

ΠΕ09

17

   

Στα Δωδεκάνησα ήρθαν 83 καθηγητές.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕ01

2

ΠΕ11

3

ΠΕ01

2

ΠΕ12.04

1

ΠΕ02

31

ΠΕ12.05

1

ΠΕ03

6

ΠΕ15

1

ΠΕ0401

4

ΠΕ16.01

1

ΠΕ0402

2

ΠΕ17.02

1

ΠΕ0404

4

ΠΕ17.07

1

ΠΕ0405

1

ΠΕ18.02

1

ΠΕ05

4

ΠΕ18.12

1

ΠΕ06

4

ΠΕ18.31

1

ΠΕ07

3

ΠΕ19

4

ΠΕ08

1

ΠΕ20

2

   

ΠΕ32

1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κώστας Πράπας