Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

ΔΑΚΕ δημοσίου τομέα: Ο νέος ασφαλιστικός νόμος των δημοσίων υπαλλήλων

 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΔΑΚΕ-ΔΤ)

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 38, 10437 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:2105285302 FAX:2105285316 E-mail:dake-d@nd.gr

Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μεγάλες και ουσιαστικές αλλαγές φέρνει ο νέος ασφαλιστικός νόμος στο δημόσιο, με βίαιες ανατροπές και σε αρκετές περιπτώσεις με βάρβαρο περιεχόμενο, τόσο στα χρόνια υπηρεσίας και τα όρια ηλικίας, όσο και στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων με τις πρωτοφανείς σε μέγεθος μειώσεις ακόμη και αυτών που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Όπως θα διαπιστώσουμε και από τους πίνακες που θα παραθέσουμε, οι δημόσιοι υπάλληλοι χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, ανάλογα με το χρόνο που έχουν προσληφθεί στο δημόσιο. Ήτοι, η πρώτη κατηγορία αφορά αυτούς που διορίστηκαν πριν από το 1983, η δεύτερη αφορά αυτούς που διορίστηκαν από το 1983 έως και το 1992 και η τρίτη αφορά αυτούς που προσλήφθηκαν από το 1993 και θα προσληφθούν έως και την 31.12.2010.

Σε ειδική επίσης κατηγορία αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν μέχρι τώρα (θα το έχουν μέχρι 31.12.2010) διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τους άλλους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες.

Ακόμη διαφορετικές ρυθμίσεις εμφανίζονται και για τους ενταγμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα αυτών που εργάζονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Επίσης ειδικές ρυθμίσεις αφορούν τη συνταξιοδότηση των στρατιωτικών, καθώς και τις προϋποθέσεις κληροδότησης των συντάξεων στις άγαμες θυγατέρες.

Ιδιαίτερης επίσης σημασίας είναι οι ρυθμίσεις που αφορούν την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας, καθώς και άλλες περιπτώσεις που εντάσσουν πλασματικά έτη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθώς και την περαιτέρω αύξηση των συντάξεων.

Α.- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

για να διαβάσετε όλο το νόμο, επιλέξτε τον σύνδεσμο

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ