Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ Απογραφής


Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι απογραφήκατε κανονικά στο ηλεκτρονικό σύστημα, εισάγοντας το ΑΦΜ σας και βλέποντας να εμφανίζονται στο κάτω τμήμα της οθόνης η ημερομηνία και η ώρα που υποβάλλατε τα στοιχεία σας και ο κωδικός της απογραφής σας 

Αρκεί να επιλέξετε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www1.gsis.gr/HApografiMou/view.jsf