Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Το Υπουργείο ζητάει όλος ο σύλλογος καθηγητών να βρίσκεται στο σχολείο, την ημέρα δημοσίευσης των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών

ΘΕΜΑ: “Παραμονή εκπαιδευτικού προσωπικού στα  Λύκεια μετά τις 30-6-10”

                    Σας ενημερώνουμε ότι:

       1. Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) θα ανακοινωθούν σε όλα τα Λύκεια την Τρίτη 6-7-2010. Γι αυτό το λόγο τα μέλη των Λυκειακών Επιτροπών των ΓΕΛ που ήταν εξεταστικά κέντρα θα πρέπει να παρευρίσκονται στα Λύκεια την Τρίτη 6-7-2010 για να ελέγξουν τα βαθμολογικά  στοιχεία των υποψηφίων. Την ίδια μέρα οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) θα παραλάβουν και θα ελέγξουν τα βαθμολογικά στοιχεία των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων (εκτός των μαθημάτων ειδικότητας).

Επίσης, την ίδια ημέρα πρέπει να παρευρίσκονται σε όλα τα ΓΕΛ τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων για να εκδοθούν τα αποτελέσματα απόλυσης.

       2. Στα Γενικά Λύκεια όλης της χώρας θα παραμείνουν στις 8 και 9 Ιουλίου μόνο δύο εκπαιδευτικοί, (ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής του Λυκείου και ο χειριστής του συστήματος ΕΠΑΦΟΣ), για τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών (έλεγχος των βαθμολογικών καταστάσεων, χορήγηση Βεβαίωσης Πρόσβασης κ.λ.π.), που αφορούν στη διαδικασία κατάθεσης των μηχανογραφικών δελτίων των μαθητών.

       3. Οι Δ/ντές όλων των Γενικών Λυκείων της χώρας εκτός των Δ/ντών ΓΕΛ που έχουν υποψηφίους στις επαναληπτικές εξετάσεις, παρακαλούνται στις 9 Ιουλίου ώρα 13.00-14.00 μ.μ να παραδώσουν στον οικείο Δ/ντή της Δ/νσης Δ.Ε ή στον οικείο Προϊστάμενο Γραφείου Δ.Ε τις  βεβαιώσεις πρόσβασης που τυχόν δεν θα έχουν παραληφθεί από κάποιους υποψηφίους. Ταυτόχρονα να αναρτήσουν ανακοίνωση στο προσφορότερο για τους υποψηφίους σημείο που να τους ενημερώνει ότι οι βεβαιώσεις πρόσβασης των συγκεκριμένων υποψηφίων θα παραλαμβάνονται από τις οικείες Δ/νσεις ή Γραφεία Δ.Ε.

       4. Στα Γενικά Λυκεια που εχουν υποψηφίους στις επαναληπτικές εξετάσεις ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής του Γενικού Λυκείου και ο χειριστής του συστήματος ΕΠΑΦΟΣ θα παραμείνουν στα Γενικά Λύκεια μέχρι τις 20-7-10 περίπου (πέρας κατάθεσης των μηχανογραφικών δελτίων).

       5. Οι Δ/ντές των Δ/νσεων Δ.Ε και οι προϊστάμενοι των Γραφείων παρακαλούνται να έχουν τα τηλέφωνα, σταθερά και κινητά, όλων των Διευθυντών Λυκείων περιοχής ευθύνης τους προκειμένου να αντιμετωπισθεί κάποιο έκτακτο θέμα.

                                                                                                                               Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                                                                 Ι.ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ