Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Η ΟΛΜΕ ζητάει από τον κ. Πανάρετο να πληρωθούν οι καθηγητές to 1/30 του μισθού τους για την υποχρεωτική εργασία τους σε ημέρα θερινής άδειας

viewer